התנועה למען ישראל דמוקרטית

התנועה למען ישראל דמוקרטית

להאיר מחדש את ישראל: ריסטארט ישראל 2.0

התנועה למען ישראל דמוקרטית היא תנועה אזרחית לבניית יסודות חדשים לחברה הישראלית על בסיס חוקה דמוקרטית-ישירה ומודרנית, לחיזוק שוויון הזדמנויות ושוויון בפני החוק. לאחר שנים של פילוג וקריעה לגזרים של החברה במדינה, החלטנו שהגיע הזמן להירתם למען איחוי מסגרת העם וכלל אזרחי ישראל, בשלל דרכי פעולה לרבות חינוך, על מנת לדאוג לשיפור משמעותי של איכות חיי האזרחים בישראל וחופש הפרט.

כתובת הדואר האלקטרוני: for.democratic.israel@gmail.com
כתובת האתר: for-democratic-israel.org.il

הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:

התנועה למען ישראל דמוקרטית - קבוצת ההידברות
התנועה למען ישראל דמוקרטית - קבוצות הקהילה

מייסדי התנועה

דרכי הפעולה שלנו

 1. בלימת מהלכי הקואליציה לחקיקת הרפורמה המשפטית במתכונתה הנוכחית:
  דרישה חד-משמעית מהממשלה והקואליציה הנוכחית להסביר לאלתר את הסיבות לדהירה החפוזה והבלתי אחראית לביסוס הרפורמה במתכונתה הנוכחית, ומדוע אינה באה לקראת הציבור הישראלי כדי לאחות בדרכי רוגע את הקרע ההרסני שנגרם לעם, על-ידי עצירה זמנית לשם מינוי וועדת מומחים בלתי תלויה שתייעץ לחוקק רפורמה זהירה ואחראית, במטרה לשפר את זכויות האזרח בישראל מול הרשות השופטת ומבלי שתסכן את הדמוקרטיה הישראלית.

 2. הידברות מחברת בין חלקי העם ואזרחי המדינה:
  יצירת שיח בין תומכי הקואליציה לבין מתנגדיה כדי לעודד ויכוח ענייני ומכבד, תוך גיבוי בעובדות והוכחות בלבד, ומתוך התבססות על כללי ה״דיבייט״, למטרת סיעור מוחין שיוביל לחיפוש אחר דרכים חיוביות משותפות לאיחוי הקרע בין חלקי העם השונים ושאר אזרחי המדינה.

 3. עיצוב אופי שיח הולם ואחראי בשדה הפוליטיקה הישראלית מול פני הציבור:
  דרישה ממחוקקינו להתקדם בדחיפות לחקיקה בנושא הולמות נדרשת של אופני התבטאות ושיח ציבורי של נבחרי ונציגי ציבור, כדי שלא יהיה ניתן יותר על פי חוק לפנות בהאשמה כלפי ציבורים שלמים, גם אם אלו לא בחרו בהם. מאחר ותפקידם הוא לשרת את הציבור כולו על כל גווניו, תהיה פניה שכזאת מרגע ביסוס החוק ואילך אך ורק כלפי נציגי הציבורים ולא כלפי הציבורים עצמם, מאחר ופניה ישירה מסוג כזה מחוללת התלהמות והסתה, בין אם גלויה ובין אם סמויה.

 4. בניית יחסי אמון וכבוד בין קהילות ותרבויות בישראל:
  טיפוח הכרות ובניית קישורים תרבותיים ומערכות בוני אמון בין מסגרות אוכלוסיה שונות בארץ באמצעים שונים, לרבות הבאת הנושא אל קדמת סדר העדיפויות של מסגרות החינוך בישראל. הרעיון הוא לחנך לצורך בהכרת קודי תרבות הדדיים שיאפשרו לאזרחי המדינה להכיר אלו את אלו במסגרות התרבותיות לסוגיהן, ולחולל בדרך זו כבוד הדדי בין אזרחי המדינה השונים ועידוד שיתופי פעולה חיוביים לשגשוג משותף בארץ.

 5. חוקה למדינה:
  יצירת מתווה לחוקה שהיא הכלי העיקרי התורם לרמת חיים ואיכות חיים טובים יותר, הגורמים להפחתה בסכסוכים ומלחמות, דלות ועוני קיצוני. קידום חינוך המדגיש לימוד קודי התנהגות של שאר המגזרים מתוך מתן כבוד וללא הפליות, ולבסוף טשטוש ומיגור האפליות המגזריות.